UWAGA: system nie akceptuje zgłoszeń, o tym samym adresie e-mail. Prosimy brać to pod uwagę przy zapisie większej liczby zawodników przez jedną osobę.